logo final

 

ماموریت برند (Brand Mission)

ایجاد پرستیژ و تشخص به واسطه کیفیت تولید و رفتار نزد مشتریان و مخاطبین

 

اهداف (Goals)

برخورداری از حداکثر سهم بازار قابل دستیابی از رقبا و افزایش هزینۀ ورود به بازار برای رقبای احتمالی آتی

 

ارزش پیشنهادی UNIX  به گروه های هدف

 

UNIX1

 

UNIX2

 

UNIX3

 

UNIX5

 

UNIX6

ارزشهای عملکردی

 • سودآوری
 • رویکرد نوآورانه و مدرن
 • رویکرد تخصصی
 • مدیریت حرفه ای
 • کیفیت عالی

 

ارزشهای عاطفی

 • اهمیت دادن به ارزش ارائه شده، به جای تاکید بر سود مادی
 • دوستی از جنس اعتماد و صداقت
 • جسارت و شهامت
 • تفاوت، رسمیت و زنانگی
 • وفاداری و حس تعلق خاطر نسبت به شرکت در کارکنان
 • انعطاف و شکیبایی در محیط
 • فرهنگ سازمانی یکپارچه ( فرهنگ با مهر و محبت)

 

جایگاه ذهنی برند (positioning)

تولید کننده برتر و باکیفیت پوشاک روی بانوان شیک و متفاوت، به صورت حرفه‌ای و

با طراحی متنوع مدرن و آرتیستیک

 

وعدۀ برند (Brand Promise)

احساس خاص و دلفریب و فاخر بودن را با Unix بدست می آورید.

 

UNIX7

UNIX8

UNIX9