برچسب: وظایف روابط عمومی

  • وظایف روابط عمومی چیست؟

    وظایف روابط عمومی

    این خصوصیات جزو وظایف روابط عمومی و کارکنان روابط عمومی باید در نظر گرفته شود. باید توانایی مقاومت در برابر فشارهای کاری داخلی را داشته باشد. باید دیدگاه مدیریت ارشد را به اشتراک بگذارد. باید با رؤسای دیگر دپارتمانها بسادگی کنار بیاید. باید قوه تشخیص داشته باشد نه تنها از میان وظایفی که به او […]