هدف گذاری در بازاریابی

هدف گذاری در بازاریابی

چگونه در حوزه بازاریابی هدف گذاری کنیم؟ اهداف از مولفه هایِ حیاتی هر استراتژی بازاریابی به شمار می آیند. اغلب نقطه شروع شما هستند، مسیر را برای آنچه که باید در مورد محصول یا خدمات شما در بازار اتفاق بیفتد معین می نمایند و بنیان برنامه ای را می گذارند که برای رسیدن به آن…