برچسب: معنا بخشیدن به برند

  • معنا بخشیدن به برند

    معنا-بخشیدن-به-برند-ایده-برندینگ

    یک برند خیلی بیش از نمادی بصری و تگ‌لاینی به یادماندنی است؛ برند سبب ثبات مأموریت و چشم‌انداز سازمان شده، همچنین اصول و تاکتیک‌های سازمان را عملی می‌کند. در سطح درون سازمان، برند نقطه مرکزی تمام تصمیمات، اقدامات و ارزش‌ها است و بنابراین کارکنان را قادر می‌سازد تا وعدة برند را عملی سازند. پیام‌های درونی […]