برچسب: مشکلات برندسازی در ایران

  • بررسی برندسازی در ایران

    برندسازی مستلزم زیرساخت های بنیادی در عرصه های اقتصاد و تولید و دانش است که بدون فراهم شدن این زیر ساخت ها عملا صرف هزینه های زیاد در این مسیر بی فایده است.