مدیران بازار یابی

راهنمای خود مراقبتی برای مدیران بازاریابی

خود مراقبتی چیست؟ خود مراقبتی Self-care اصطلاحی است که به شکل سنتی برای توصیف اقدامات ابتکاری فرد برای سالم ماندن، پیشگیری از بیماری و کنترل بیماری های مزمن مورد استفاده قرار می گرفته است و شامل پوشش نیازهای اولیه مانند: خواب، غذا، آب و ارتباطات انسانی بوده است. در دهه گذشته، تعریف خود مراقبتی به…

افزایش اعتماد به نفس در مدیران بازاریابی

افزایش اعتماد به نفس در مدیران بازاریابی 

(اعتماد به نفسSelf-confidence) کافی مزایای بسیاری به دنبال دارد. به عنوان یک مدیر بازاریابی شما را در ارائه عملکرد بهتر یاری می دهد و سبب پیشرفت و ترقی تان می شود. از سوی دیگر، شرمساری و کمبود اعتماد به نفس می تواند به طور جدی در تلاش های شما وقفه ایجاد کند و مانع رسیدن…