در طراحی تابلوهای محیطی سایت کارخانه شرکت پره‌سازی توربین های گازی مپنا از ساختار پره توربین الهام گرفته شده است

تو اینجایی:
بالا