طراحی داخلی بوتیک پرشیا خودرو سال ۱۳۹۸

در این پروژه از کانسپت دیزاین اتومبیل i8 BMW الهام گرفته شده است.

طراحی دکوراسیون داخلی بوتیک پرشیا خودرو
طراحی دکوراسیون داخلی بوتیک پرشیا خودرو
طراحی دکوراسیون داخلی بوتیک پرشیا خودرو
طراحی دکوراسیون داخلی بوتیک پرشیا خودرو
طراحی دکوراسیون داخلی بوتیک پرشیا خودرو
طراحی دکوراسیون داخلی بوتیک پرشیا خودرو
طراحی دکوراسیون داخلی بوتیک پرشیا خودرو
طراحی دکوراسیون داخلی بوتیک پرشیا خودرو

طراحی غرفه نمایشگاهی گروه مپنا

طراحی غرفه نمایشگاهی گروه مپنا
طراحی غرفه نمایشگاهی گروه مپنا
طراحی غرفه نمایشگاهی گروه مپنا
طراحی غرفه نمایشگاهی گروه مپنا

طراحی داخلی سالن آموزشی مدرسه عالی مدیریت ایرانیان

طراحی داخلی سالن آموزشی مدرسه عالی مدیریت ایرانیان
طراحی داخلی سالن آموزشی مدرسه عالی مدیریت ایرانیان

طراحی داخلی فروشگاه های همراه اول سال ۱۳۹۲

طراحی داخلی فروشگاه های همراه اول
طراحی داخلی فروشگاه های همراه اول
طراحی داخلی فروشگاه های همراه اول
طراحی داخلی فروشگاه های همراه اول
طراحی داخلی فروشگاه های همراه اول
طراحی داخلی فروشگاه های همراه اول
طراحی داخلی فروشگاه های همراه اول