نمونه کارهای هویت سازمانی


هویت سازمانی برند خدمات هواپیماهای شخصی  First Class:

هویت سازمانی رستوران لوشاتو:

هویت سازمانی گروه ساختمانی مان:

هویت سازمانی همراه اول:

هویت سازمانی مبلمان سبا:

هویت سازمانی مکمل های دارویی Golden Life:

هویت سازمانی مجموعه اسپا و تندرستی حس خوب زندگی:

هویت سازمانی طب سوزنی:

هویت سازمانی رایتل

هویت سازمانی ماهان

هویت سازمانی سازمان مدیریت صنعتی

هویت سازمانی موسسه آموزش، مطالعات و سیاحتی گرشگران بنیاد

هویت سازمانی فروشگاه K2

هویت سازمانی پرستوی آبی

هویت سازمانی وزارت نفت

هویت سازمانی مرغ سمین

هویت سازمانی تابان مهر

هویت سازمانی بنیاد ملت

هویت سازمانی پوشاک لوکس بانوان Unix :