mega
 •   هدف و استراتژی برند

 •   طراحی لوگو و پالت رنگی

 •    تدوین شعار برند

 •    طراحی وب سایت

 •    کمپین تبلیغاتی

 •    طراحی داخلی دفتر فروش

 •    طراحی هویت یکپارچه سازمانی (Corporate Identity)

    هدف و استراتژی برند

 • هدف کلی این خدمات، معرفی پروژه پارس به عنوان یک مجموعه چند منظوره تفریحی و تجاری است که بسیاری از برندهای تجاری بنام ایران و جهان را کنار یکدیگر جمع کرده است.
 • انتظار می رود با اجرای این خدمات، امر برندینگ این مجموعه به بهترین نحو انجام شده و جذب شرکت های خوشنام ایرانی و خارجی به وسیله ترکیبی از روش های متنوع بازاریابی و ابزار آلات مناسب تبلیغاتی تسهیل گردد.
 • از دیگر اهداف خدمات پیشنهادی، برنامه ریزی اقدامات مورد نیاز برای فعالیت های پیش از افتتاح و برگزاری افتتاحیه است.
 • استراتژی اصلی این خدمات برای ورود به بازار، استراتژی تهاجمی خواهد بود.

 

   مخاطبان:

 • عامه مردم
 • برندهای تجاری معتبر
 • شرکت های خصوصی و دولتی

   شعار سازمانی برند

سبز، مدرن، خاص

   شعار های تبلیغاتی

سرمایه گذاری همیشه سبز

اولین مرکز تجاری سبز ایران

لوگو اولیه

first-logo

لوگو کنونی و پالت رنگی

now-logo

وب سایت

کمپین تبلیغاتی

طراحی داخلی دفتر فروش

طراحی هویت یکپارچه سازمانی (Corporate Identity)