تبلیغات و ارتباطات – موسسه ایده آموزشگاه هنرهای تجسمی

  • هویت کلامی و بصری برند

    در سال ۱۹۵۵ رئیس آی‌بی‌ام سؤال زیر را مطرح کرد: فکر می‌کنید ممکن است که آی‌بی‌ام بتواند شبیه به شرکتی شود که واقعاً هست؟   در آن زمان رئیس […]

  • ایجاد زیرساخت برند

    بخشی از این کار معمولاً از قبل در جای خود قرار گرفته است اما مطمئن شوید کاملاً شفاف و تماماً اثرگذار خواهد بود، زیرا مراحل زیر بدون […]

  • معماری برند

    سازمان‌دهی برای ارائه ارزش معماری برند رابطه بین برند شرکت و کسب‌وکار، خطوط تولید و برندهای محصول را هماهنگ می‌کند. معماری برند از طریق […]

  • جایگاه‌سازی برای برند و ایجاد برند

    اگر قرار است برندی، منبع ارزش برای یک سازمان باشد، جایگاه‌سازی آن در بازار و در اذهان مشتری‌ها، در برابر ارزش حقیقی ایجاد شده بسیار مهم […]

  • بازگرداندن جایگاه از دست رفته برند

    جیم کالینز، نویسنده کتاب از خوب به عالی، در کتابش می‌گوید که شما برای ساختن یک شرکت بزرگ «باید دارای مجموعه‌ای از ارزش‌های اصلی باشید» […]

  • آنچه که برندها را بزرگ می‌کند

    در موضوع اقتصاد جهانی محکوم به تغییر پویایی بازار و افزایش رقابت، نقش برندها هرگز از این بزرگ‌تر نبوده است. برندها برای رفتار خرید […]

  • ارزش اجتماعی برندها

    در مقابل عده‌ای که برندها را یک ارزش اجتماعی تلقی می‌کنند معدود مواردی هم از غرولندهای عده‌ای درمورد ضدجهانی بودن برندها وجود دارد. از […]

  • مدیریت استراتژیک برند

    شناخت ارزش اقتصادی برندها، سبب افزایش تقاضا برای مدیریت مؤثر دارایی برند شده است. شرکت‌ها به‌دنبال افزایش ارزش سهام، مشتاق به ایجاد […]

  • رویکردهای مالی ارزش برند

    رویکردهای هزینه‌محور ارزش برند را این‌طور تعریف می‌کند: مجموع تمام هزینه‌های تحمیل‌شده تا آن روز یا هزینه‌های مورد نیاز برای جایگزینی […]

  • ارزش مالی برندها

    در ربع آخر قرن بیستم، در زمینه درک مردم از ایجاد ارزش برای سهامداران تغییری یکباره رخ داد. تقریباً در تمام آن قرن دارایی‌های ملموس نقش […]