برچسب: تکنيکهاي ايده پردازي و خلاقيت

  • تکنيکهاي ايده پردازي و خلاقيت

    ideapardazi-ideaschool

    تکنيک‌هاي خلاقيت به عنوان ابزاري براي رشد خلاقيت و افزايش توان حل خلاق مسأله کمک شاياني به توان افراد در تمام مراحل خلاقيت و فرآيند حل خلاق مسأله مي‌نمايد. به عبارت ديگر هر يک از تکنيک‌هاي خلاقيت، مرحله يا مراحلي از فرآيند خلاقيت را تقويت مي‌کنند. اين تکنيک‌ها فردي و يا گروهي مي‌باشند به‌طوري‌که محور […]