برچسب: آموزشگاه تبیلغات ایده

  • بررسی روند تاریخی تحول انجام شده در مفهوم برند

    cosept brand-ideaschool

    بررسی روند تاریخی تحول انجام شده در مفهوم برند، نشان دهنده آینده نزدیکی است که در انتظار این مفهوم است. برای مدت زمانی طولانی درک از برند (تا حدود 1920 میلادی) بیشتر به کالا مربوط می شد و آنچه که ملاک برند بودن دانسته می شد میزان شهرت نام تجاری صاحب برند بود و شناخته […]