نمونه کارهای پوسترها و آگهی‌های تبلیغاتی


طراحی پوسترهای موسسه فرهنگی هنری ایده :

طراحی پوستر موسسه فرهنگی و هنری ایده
طراحی پوستر موسسه فرهنگی و هنری ایده
طراحی پوستر موسسه فرهنگی و هنری ایده
طراحی پوستر موسسه فرهنگی و هنری ایده
طراحی پوستر موسسه فرهنگی و هنری ایده

طراحی پوستر فستیوال بین المللی دوربین های دیجیتال :

طراحی پوستر فستیوال بین المللی دوربین های دیجیتال

طراحی پوستر شرکت ماشین های بتن سازی :

طراحی پوستر شرکت ماشین های بتن سازی

طراحی پوستر نمایشگاه بین المللی فرش ایرانی :

طراحی پوستر نمایشگاه بین المللی فرش ایرانی

طراحی آگهی تبلیغاتی محصولات دارویی دامی:

طراحی آگهی تبلیغاتی محصولات دارویی دامی

طراحی پوستر قلم انسولین Novopen برای بیماران دیابتی:

طراحی پوستر قلم انسولین Novopen برای بیماران دیابتی
طراحی پوستر قلم انسولین Novopen برای بیماران دیابتی
طراحی پوستر قلم انسولین Novopen برای بیماران دیابتی

طراحی آگهی های تبلیغاتی بانک کشاورزی:

طراحی پوستر بانک کشاورزی
طراحی پوستر بانک کشاورزی
طراحی پوستر بانک کشاورزی
طراحی پوستر بانک کشاورزی

طراحی آگهی های تبلیغاتی همراه اول:

طراحی پوستر همراه اول
طراحی پوستر همراه اول
طراحی پوستر همراه اول
طراحی پوستر همراه اول
طراحی پوستر همراه اول
طراحی پوستر همراه اول
طراحی پوستر همراه اول
طراحی پوستر همراه اول

طراحی آگهی تبلیغاتی شرکت خدمات الماس:

طراحی پوستر شرکت خدمات الماس

طراحی پوستر شرکت اکبریه:

طراحی پوستر شرکت اکبریه