• فاز اول . طراحی لوگو، طراحی لوگوتایپ، رنگها و فونتهای استاندارد سازمانی
  • فاز دوم . طراحی ساختار متریال چاپی
  • فاز سوم طراحی ساختار تبلیغات رسانه ای
  • فاز چهارم طراحی ساختار تبلیغات محیطی
  • فاز پنجم طراحی ساختار تبلیغات دیجیتالی
  • فاز ششم . طراحی ساختار آگهی های خدمات
  • فاز هفتم . طراحی ساختار لوازم اداری و یونیفورم‌ها
  • فاز هشتم . طراحی ساختار تشریفات و
  • فاز نهم . طراحی ساختار متریال نقاط فروش
  • فاز دهم . خلق شعارهای سازمانی و تبلیغاتی برند ساختار و لحن و شیوه نگارش متن‌های تبلیغاتی و نامگذاری خدمات برند
  • فاز یازدهم . خلق آهنگ و موسیقی و جینگل برند