روابط عمومی در دوران بحران

بحران روابط عمومی

موقعیتهای منفی همیشه مورد توجه روابط عمومی قرار گرفته‌اند و در بسیاری از موارد روابط عمومی توانسته از پس مشکلات برآید. سه موقعیت بحرانی می‌تواند شامل این موارد باشد:

  1. فاجعه
  2. اعتصاب
  3. تحقیقات ضدتراست

هر شرکت بزرگ و کوچکی در بخش خصوصی به بیش از یکی از این موقعیتها گرفتار شده است. بسیاری از شرکتهای بزرگ در زمان حیات خود حداقل به یکی از این موارد دچار می‌شوند.

فاجعه: هر شرکتی باید توجه زیادی به روابط عمومی در زمان گرفتاری در یک فاجعه داشته باشد همانطور که برای پیشگیری از فاجعه به فرایندهای ایمنی توجه می‌کند. البته فرایندهای روابط عمومی نمی‌توانند جان انسانها را نجات دهند یا از خسارات به شرکت جلوگیری کنند، اما می‌تواند به شرکت کمک کند تا با حداقل صدمه به شهرت آن فاجعه را پشت سر بگذارد.

انجام مراحل زیر از سوی روابط عمومی در زمان فاجعه به شرکت کمک خواهد کرد:

  • قانونی قطعی صادر کند که موقعیت حاضر نشانه‌ای از یک فاجعه است.
  • در تمام مدت در تمام رسانه‌های خبری محلی نام کسانی را که در زمان اورژانس می‌توان از آنها تقاضای کمک کرد، اعلام کند.
  • در تمام مدت برنامه‌ای برای کار با مطبوعات داشته باشد.
  • باید سیاستهای قطعی وجود داشته باشد که در زمان فاجعه بتوان اطلاعات عمومی را در اختیار مطبوعات قرار داد.
  • هنگام تنظیم فرایندها و سیاستهایی که باید در زمان فوریت اجرا شوند، یکی از افراد روابط عمومی باید تلاش کند تا نگرش اصلی مطبوعات نسبت به فاجعه را برای مدیریت توضیح دهد. به نفع شرکت است که هر چه سریعتر اخبار واقعی را منتشر کند تا رسانه‌ها بتوانند فاجعه و آنچه برای برطرف کردن آن انجام می‌شود را چاپ، پخش و یا از طریق تلویزیون نمایش دهند.

اعتصاب: هر اعتصابی ویژگیهای خود را دارد، مشکلات مختلفی را مطرح می‌کند ونیاز به راه‌حل متفاوتی دارد. بعضی اعتصابها همراه با خشونت هستند و بعضی دیگر فقط به صورت تظاهرات و درخواست مذاکره است. با این حال هر اعتصابی ممکن است باعث بروز احساسات و عواطف غیرقابل کنترل شود و روابط عمومی را به واکنش اشتباه واداشته و به شرکت صدمه جدی بزند. در زمان اعتصاب بسیار مهم و حیاتی است که تمام اظهارنظرها قبل از رسانه‌ای شدن با یک منبع مرکزی روابط عمومی هماهنگ شود.

 

بحران در روابط عمومی

 

تحقیقات ضدتراست: حوزه ضدتراست در اصل مورد توجه وکلای شرکت قرار دارد. اما در بعضی از موارد، گروه روابط عمومی پس از شروع مشکل وارد میدان می‌شوند. پرسنل روابط عمومی با همکاری نزدیک با وکلا و مدیریت ارشد تلاش می‌کنند تا هر کسی که مرتکب نقض تراست یا خطاهای احتمالی شده باشد را پیدا کرده و با اقدامات پیشگیرانه شرکت را از دام مشکلات نجات دهند.

گام اول، برنامه‌ پیشگیرانه ضد تراست است و روابط عمومی باید همه کسانی که با آن مرتبط هستند را از مشکلاتی که نقض تراست می‌تواند برای شرکت ایجاد کند، آگاه کنند. این افراد مرتبط تقریباً همه کسانی هستند که از طرف شرکت با دنیای بیرون از شرکت شامل گروههای فروشندگان، نمایندگان خرید و بازاریابها سروکار دارند.

در نهایت، البته از دیدگاه روابط عمومی، در صورت اتهام، صدمه نامعلومی به شهرت شرکت وارد خواهد شد. با این حال افراد روابط عمومی چه مستقیم و یا از طریق شورا بخوبی با آنها آشنا خواهند شد. افراد روابط عمومی که این کار را انجام می‌دهند موقعیتی بهتری برای کمک به شرکت برای مقابله با نقض آن دارند. همچنین درک بهتری از وضعیتی که در آن شرکت محکوم شده را خواهند داشت. ارتباط کسب و کار با رقبا، مشتریان و تأمین‌کنندگان همه ممکن است دامهای ضدتراست باشند که باید در مقابل آن از شرکت محافظت شود.

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.