برند سازی چیست؟


برند سازی چیست و چه اهدافی را دنبال می کند ؟

برند سازی روشی است که نام شرکت، محصول یا سازمانی را در بازار رقابت شناخته‌تر می‌کند و با اعتبـار بخشی باعث

ایجاد تمایز بین شرکت‌ها و محصول‌های رقیب می‌شود. به‌وسیله برندسازی برای محصـولات یا خـدمات خود یک شـخصیت خلق می‌کنید که مجمـوعه‌ای از خصـوصـیات و تعهـداتی است که نیـازهای مشـتریان و مخـاطبان شما را برآورده می‌کند.

برندسازی چند هدف اصلی را دنبال می‌کند:

  • هر چه شناخته‌تر ساختن محصولات جدید در بازار
  • افزایش شهرت محصولات قدیمی در بازار
  • جلب مجموعه‌ای از مشتریان وفادار و سودآور
  • اعتلای وجهه و اعتبار یک شرکت
  • ثبات و دوام فروش
  • و از همه مهم‌تر تولید ثروت برای صاحبان برندها

البته تاثیر برند بر اساس نوع برند و همچنین طیف مشتریان آن متفاوت است. ممکن است هدف سـازمانی از برندسـازی

افزایش قیمت سهام در بورس باشد و یا تولید کننده‌‌ای برای ورود به بازارهـای صــادراتی دست به بـرندسـازی بزند.

اما برند سازی همواره به دو عامل اصلی متکی است:

–  برقراری ارتباطی موثر و تعهدآور با مشتریان

–  پشتیبانی حسن شهرت و اعتبار

بنابراین برند سازی می‌تواند در فرآیند فروش تاثیرگذار باشد. مشتریان همیشه حاضرند پول بیشتری برای برند شناخته شده بپـردازند چـرا که محصـولات و خدمات برند شـده می‌توانند اعتماد مشتریان را جلب کنند.

بـرند سـازی با جلب توجه و به یادماندنی‌تر شدن در حافظه مشـتریان، خصـوصا برای سـازمان‌ها و شـرکت‌هایی که در تبلیـغات و رسـانه‌های مختلف حضـوری فعـال دارند، باعث اثربخش شدن هزینه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای ‌می‌شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.